Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Pracownia dobrostanu
Magdaleny Anuszczyk
to przestrzeń dla nauczycieli, liderów edukacji, edukatorów, uczniów i rodziców.

Odbierz KARTY KOMPETENCJI
POBIERZ KARTY
Magdalena Anuszczyk - jestem trenerką strategii uczenia się Od 11 lat skutecznie wspieram młodzież w uczeniu się. Dlatego opracowałam Atlas Kompetencji - zbiór zasobów i zachowań charakterystycznych dla tej umiejętności. Wykorzystaj go w szkole i zwiększ swoją skuteczność oddziaływań pedagogicznych.

Odbierz swój ATLAS KOMPETENCJI
POBIERZ ATLAS
NODN SENSOS - akredytowana pracownia ćwiczeń dla nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji społecznych, osobistych i uczenia się. Wspieramy nauczycieli i pomagamy liderom edukacji wdrożyć w szkołach zarządzanie swoim procesem uczenia (się).

Daj się ZAINSPIROWAĆ!
POBIERZ OFERTĘ

Dzień dobry

Cieszę się, że jesteś ze mną. Inspiruję nauczycieli, którzy chcą uczyć młodzież bez stresu. Pomagam liderom edukacji w budowaniu dobrych nawyków dla mózgu, dobrostanu i odporności psychicznej.

NOWOŚCI W SKLEPIE

karty zaangażowania

KARTY ZAANGAŻOWANIA

WSPANIAŁA KOBIETA™️

20 kart z aktywnościami do budowania dobrostanu psychicznego. 

To autorskie narzędzie dla Kobiet, które jest zbiorem zbadanych naukowo aktywności wywodzących się z psychologii pozytywnej.

Służą do ćwiczenia rezyliencji i budowania psychicznego dobrostanu.

ROZWIĄZANIA DLA EDUKACJI

Akredytowany NODN w Łodzi. Tworzę innowacyjną pracownię dobrostanu dla nauczycieli.
Wspieram zespoły, rady pedagogiczne, organizacje, edukatorów i edukatorki.

Kompetencje przyszłości

Realizuję szkolenia rozwijające kompetencje osobiste, społeczne i uczenia się w oparciu o najnowsze wyniki badań z neuronauk.

Metapoznanie i uczący się mózg

Promuję skuteczne strategie rozwoju i proces samoregulowanego uczenia się.

Gamifikacja

Projektuję narzędzia i gry fabularne wspierające dobrostan i odporność psychiczną.

Background naukowy

Przybliżam aktualną wiedzę z zakresu interwencji pozytywnych, wiedzy o mózgu i obalam neuromity.

  JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIA?

  W treści formularza po prostu wpisz tytuł szkolenia, podaj dane odbiorcy/nabywcy do faktury. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie na podany przez siebie adres mailowy. Następnie omówimy szczegóły.
  Zapraszam.

  Model systemowego wsparcia dla szkół

  w zakresie kształcenia kompetencji osobistych, społecznych i uczenia się. Wybierz, które wiarianty są dla Ciebie.

  Wariant STANDARD

   

  1. szkolenie on-line/stacjonarne z zakresu potrzeb rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się (Magdalena Anuszczyk „Model słonecznika – dojrzewanie do bycia kompetentnym”)

  2. warsztat metodyczny 4h – „Atlas kompetencji – metodyka rozwijania kompetencji osobistych, społecznych w tym uczenia się”

  3. warsztat 4h – ćwiczenia treningowe z wykorzystaniem Kart Kompetencji – Uczenie się, Kreatywność, Współpraca

  4. wsparcie eksperta – konsultacje online x 2 spotkania

  5. zaświadczenie akredytowanego NODN dla uczestników i szkoły/przedszkola

   

  Wsparcie roczne

  5 500,00 zł

  Wariant PREMIUM

   

  1. szkolenie on-line/stacjonarne z zakresu potrzeb rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się (Magdalena Anuszczyk „Model słonecznika – dojrzewanie do bycia kompetentnym” lub „Strategie uczenia się”)

  2. warsztat metodyczny 4h – „Jak rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie samodzielnego uczenia się?”

  3. 3 webinary dla nauczycieli (tematyka wg zdiagnozowanych potrzeb)

  4. warsztat 4h – ćwiczenia treningowe z wykorzystaniem Kart Kompetencji – Uczenie się, Kreatywność, Współpraca

  5. warsztaty dla uczniów: strategie uczenia się  – 1 spotkanie x 3h

  6. wskaźniki kompetencji – zachowania charakterystyczne dla umiejętności kluczowych (opracowanie pdf + karty kompetencji pdf)

  7. narzędzia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli – Karty Kompetencji z instrukcją (2 opakowania po 20 kart)

  8. wsparcie eksperta – konsultacje on-line x 2 spotkania

  9. certyfikat pracowni ćwiczeń akredytowanego NODN

   

  Wsparcie dwuletnie

  7 500,00 (płatne w 2 ratach)

  Wariant GOLD

   

  1. szkolenie on-line/stacjonarne z zakresu potrzeb rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się (Magdalena Anuszczyk „Model słonecznika – dojrzewanie do bycia kompetentnym” lub „Strategie uczenia się”)

  2. warsztat metodyczny 4 h – „Jak rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie samodzielnego uczenia się?”

  3. 2 webinary dla nauczycieli (tematyka wg zdiagnozowanych potrzeb)

  4. warsztat 4h – ćwiczenia treningowe z wykorzystaniem Kart Kompetencji – Uczenie się, Kreatywność, Współpraca

  5. 2 warsztaty dla nauczycieli: „Psychologia motywacji” i „Nauczanie przyjazne mózgowi”

  6. warsztaty dla uczniów: strategie uczenia się- 2 spotkania x 3h

  7. wskaźniki kompetencji – zachowania charakterystyczne dla umiejętności kluczowych (opracowanie pdf + karty kompetencji pdf)

  8. narzędzia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli – karty kompetencji z instrukcją (2 opakowania po 20 kart)

  9. wsparcie eksperta – 4 h

  10. certyfikat pracowni ćwiczeń akredytowanego NODN

   

  Wsparcie trzyletnie

  10 500,00 (płatne w 3 ratach)