Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PROGRAM HAPPY ME

CZY WIESZ, JAK BUDOWAĆ ZASOBY I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ W SYSTEMIE EDUKACJI?

Skorzystaj z kompleksowego podejścia do wzmacniania kondycji psychicznej uczniów, nauczycieli i rodziców, a uzyskasz odpowiedź na pytanie:

Jak ''ubrać'' się w rezyliencję i zwinność uczenia się, aby radzić sobie w szkole, ale także w życiu codziennym?

Dzień dobry, tu Kasia i Magda. Jesteśmy wyuczonymi optymistkami i nakreśliłyśmy swoją wizję edukacji w psychicznym dobrostanie.

HAPPY ME

to program kompetentnego wspierania rozwoju dobrostanu i odporności psychicznej uczniów, nauczycieli i rodziców w oparciu o model 3 x JA.

CO ZYSKASZ

jeśli się zaangażujesz?

Podczas realizacji programu Happy Me w Twojej szkole, doświadczysz działań, które zapewniają Tobie i uczniom:

lepsze radzenie sobie ze stresem

oraz większa tolerancja obniżonych nastrojów

zwiększenie tolerancji na niepowodzenia

oraz traktowanie życia jako wyzwanie

otwarcie się na nowe doświadczenia i pozytywne emocje

oraz zaangażowanie się w budowanie relacji

wyższe poczucie sprawczości i kontroli

oraz mobilizacji w trudnych sytuacjach

ZALETY PROGRAMU

Podczas realizacji programu Happy Me przejdziesz przez następujące etapy dydaktyki rozwijania kompetencji:

BUDOWANIE WIEDZY

dogłębne rozumienie charakteru kompetencji: odporność psychiczna i monitorowanie jej rozwoju

TWORZENIE KLIMATU

w klasie i w szkole, sprzyjającego rozwojowi kompetencji

ZARZĄDZANIE UCZENIEM

dobór metod i narzędzi do oczekiwanych efektów i kompetencji

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA

społeczności szkolnej w rozwój kompetencji

Naukowy background

Program Happy Me i wykorzystane w nim narzędzia mają solidne podstawy naukowe:

3 potrzeby mózgu wg dra Ricka Hansona
6-czynnikowa koncepcja dobrostanu dr Carol Ryf
model PERMA(H) dra Martina Seligmana
wybrane interwencje pozytywne
badania nad odpornością psychiczną u dzieci i młodzieży dr Edith Grotberg

CELE HAPPY ME

Wspieranie nauczycieli w realizacji dydaktyki rozwijania kompetencji, polegającej na świadomym i celowym, planowanym oraz systematycznym procesie wzmacniania odporności psychicznej.

Zwiększenie świadomości potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie budowania dobrostanu psychicznego.

Przekazywanie dobrych praktyk, zmniejszających presję edukacyjną.

Promowanie pozytywnych interwencji w celu zapobiegania kryzysom psychicznym dzieci i młodzieży.

Wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny, pewności siebie i odwagi do podejmowania wyzwań.

Promowanie kultury zwinności uczenia się, czyli projektowania sytuacji dydaktycznych pobudzających motywację, zaangażowanie i autorefleksję ucznia.

Wspieranie rodziców w zakresie poznania swoich możliwości dotyczących rozwijania odporności psychicznej dzieci.

Dostarczenie wszystkim grupom narzędzi do budowania infosfery i radzenia sobie ze złożoną codziennością, nie tylko tą edukacyjną.

POZNAJ narzędziownik

test VIA – diagnoza sił charakteru
karty dobrostanu
karty odporności psychicznej
karty dobrych chwil
karty zaangażowania Leader Up
karty strategii uczenia się
gra edukacyjna
scenariusze/przewodniki
modele kompetencyjne
skala autodiagnozy - 5 sił

AUTORKI PROGRAMU

Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk

Pracuje z młodzieżą i rodzinami. Pomaga im rozwijać pewność siebie, korzystać z sił sygnaturowych w celu budowania odporności psychicznej.

Brainolog – ekspertka zarządzania dobrostanem; psychopedagog, trenerka strategii poznawczych i umiejętności interpersonalnych.

Katarzyna Zając-Malinowska

Pomaga młodzieży i dorosłym w budowaniu sprężystości psychicznej w oparciu o ich zasoby i potencjały.

Brainolog – ekspertka zarządzania dobrostanem; filolog angielski, tutorka, trenerka pozytywnego uczenia się i kompetencji przyszłości.

POZNAJ warianty wsparcia

w zakresie kształcenia odporności psychicznej w szkole. Wybierz, które warianty są dla Ciebie.

Wariant STANDARD

obiorcy: nauczyciele i liderzy

(do 30 wybranych osób)

1. warsztat stacjonarny z zakresu metodyki rozwijania odporności psychicznej w szkole (model Bill Lucas, Ellen Spencer; filary odporności psychicznej – model 3 x JA, model MTQ48) – 4 h

2. warsztat online – diagnoza sił charakteru testem VIA z omówieniem  – 2 h

3. narzędziownik: Karty Odporności Psychicznej Happy Me – po 4 zestawy; model kompetencyjny w pdf

4. przewodnik ze szkolenia w pdf

5. certyfikat programu Happy Me akredytowanego NODN dla uczestników i szkoły

 

Wsparcie 3-miesięczne

5 500,00 zł

Wariant PREMIUM

obiorcy: nauczyciele, liderzy i uczniowie

(do 30 wybranych nauczycieli i 2 wybrane klasy: 7 SP – 3 LO/4T)

1. warsztat stacjonarny dla nauczycieli z zakresu metodyki rozwijania odporności psychicznej w szkole (model Bill Lucas, Ellen Spencer; filary odporności psychicznej – model 3 x JA, model MTQ48) – 4 h

2. warsztat online – diagnoza sił charakteru nauczycieli testem VIA z omówieniem  – 2 h

3. warsztat online – diagnoza sił charakteru uczniów testem VIA z omówieniem  -2 h

4. warsztat stacjonarny dla uczniów z zakresu budowania zasobów i dobrostanu psychicznego – 3 h x 2 grupy

5. warsztat online dla uczniów z zakresu zwinności uczenia się – 2 h

6. narzędziownik: Karty Odporności Psychicznej Happy Me, Karty Dobrostanu Happy Me, Karty Dobrych Chwil, Karty Uczenia Się – po 4 zestawy; model kompetencyjny w pdf

7. przewodniki ze szkoleń dla uczniów i nauczycieli w pdf

8. certyfikat programu Happy Me akredytowanego NODN dla uczestników i szkoły

9. wsparcie eksperta – konsultacje on-line x 2 spotkania

 

Wsparcie 6-miesiączne

9 500,00 (płatne w 2 ratach)

Wariant GOLD

obiorcy: nauczyciele, liderzy, uczniowie i rodzice

(do 30 wybranych nauczycieli i 2 wybrane klasy: 7 SP – 3 LO/4T, rodzice)

1. warsztat stacjonarny dla nauczycieli z zakresu metodyki rozwijania odporności psychicznej w szkole (model Bill Lucas, Ellen Spencer; filary odporności psychicznej – model 3 x JA, model MTQ48) – 4 h

2. warsztat stacjonarny wspólny dla nauczycieli i uczniów z zakresu doświadczania interwencji pozytywnych – 2 h

3. warsztat online – diagnoza sił charakteru nauczycieli testem VIA z omówieniem  – 2 h

4. warsztat online – diagnoza sił charakteru uczniów testem VIA z omówieniem  -2 h

5. warsztat stacjonarny dla uczniów z zakresu budowania zasobów i dobrostanu psychicznego – 3 h x 2 grupy

6. warsztat stacjonarny dla uczniów z zakresu budowania kompetencji przyszłości z użyciem gry fabularnej ”Hel 3” – 3 h x 2 grupy

7. warsztat online dla uczniów z zakresu zwinności uczenia się – 2 h

8. warsztat online dla rodziców z zakresu budowania odporności psychicznej dzieci – 2 h

9. narzędziownik: Karty Odporności Psychicznej Happy Me, Karty Dobrostanu Happy Me, Karty Dobrych Chwil, Karty Uczenia Się, Karty Zaangażowania Leader UP – po 4 zestawy; model kompetencyjny w pdf

10. przewodniki ze szkoleń dla uczniów i nauczycieli w pdf

11. certyfikat programu Happy Me akredytowanego NODN dla uczestników i szkoły

12. wsparcie eksperta – konsultacje on-line x 2 spotkania

 

Wsparcie 10-miesiączne

13 500,00 (płatne w 3 ratach)

OPINIE

Karty poszerzają obszar odporności psychicznej i są dobrym punktem wyjścia do psychoedukacji rodziców. Pomagają rodzicom zrozumieć w jaki sposób mogą kształtować odporność psychiczną dziecka.

Psycholożka - Paulina z Łodzi

OPINIE

Karty Odporności są doskonałym narzędziem do pracy z rodzicami podczas różnego rodzaju spotkań. Mogą być pomocne podczas rozmów indywidualnych, grupowych warsztatów i spotkań na wywiadówkach. Dla rodziców stanowią kompendium wiedzy na temat budowania odporności psychicznej swoich dzieci. Skłaniają do refleksji nad swoją rolą rodzica i do odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje rozwijać, aby przygotować dziecko do radzenia sobie ze współczesnością? Autorki zadbały również o piękną kolorystykę kart oraz przejrzystą i estetyczną szatę graficzną.

Psycholożka - Aleksandra

OPINIE

Karty Odporności to szansa na zdrową i piękną roślinkę, jaką może być nasze dziecko. Bez agresji, nieinwazyjnie prowadzi rodzica krok po kroku po trudnej drodze "uprawy" i pielęgnacji tego co mają najcenniejsze - swojego dziecka. Pokazują, że w rodzicielstwie nie chodzi o to, żeby "mieć dziecko", posiadać je i chełpić się tym. Karty Odporności jasno wskazują na rolę rodzica jako mądrego ogrodnika wspierającego swoją roślinkę na trudnej drodze rozwoju i ostatecznie dojrzałości.

Psycholożka z Łomży

Ilość

20 kart ze strategiami uczenia się

Jakość

wymiar 100x140mm, papier 350 g

Opakowanie

Teczka z gumką

Dodatki

Karta z pytaniami wspierającymi proces uczenia się

ODKRYJ

jak wdrożyć w proces dydaktyczny narzędzia wspierające Twój i uczniowski dobrostan, wykorzystać swoje i uczniów siły charakteru, by lepiej radzić sobie z wyzwaniami życia.

Podobne produkty

Promocja Karty Kompentencji Uczenie się
Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,00 zł.