Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Sklep

  /    /  Zaświadczenie, Webinary  /  Zaświadczenie uczestnictwa w webinarze

Zaświadczenie uczestnictwa w webinarze

44,00 

Zaświadczenie (akredytowanego NPDN – Szkoła Pamięci Sensos) uczestnictwa w webinarze w dniu 25.04.24

 

Opis

Zaświadczenie uczestnictwa w webinarze Techniki Samoopieki w Służbie Dobrostanu Mózgu.

Opłata dotyczy osób, które chcą otrzymać zaświadczenie (dotyczy tylko wydarzeń bezpłatnych).
Obejmuje weryfikację uczestnictwa, przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia na wskazany adres e-mail.

Zaświadczenie wystawia organizator webinaru – akredytowany NPDN z Łodzi: Szkoła Pamięci Sensos – Szkolenia Metodyczne (nr ewid. NPDN-41/2020) i będzie przesłane do adresata w ciągu 7 dni roboczych od daty wydarzenia.

Podaj proszę w zamówieniu (uwagi Klienta): swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, potrzebne do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Informacje dodatkowe

Format

Pliki pdf (format A4) wysłane na wskazany adres e-mail
Podaj proszę w zamówieniu: swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, potrzebne do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045); inni uczestnicy – zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 622).