Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli2

  /  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli2

WEJDŹ W UCZENIU UCZNIÓW POZIOM WYŻEJ

Nazywam się Magdalena Anuszczyk i jestem trenerką rozwoju kompetencji uczenia (się). Od 15 lat z powodzeniem rozwijam Szkołę Pamięci Sensos, prowadzę szkolenia i wspieram nauczycieli.

	Moim celem jest współpraca z liderami edukacji, szerzenie najlepszych praktyk nowoczesnej edukacji, wprowadzanie najnowszych rozwiązań zarządzania procesem uczenia się w szkole.

	Moją misją jest edukacja nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji społecznych, osobistych i umiejętności uczenia się.
Integralną częścią moich autorskich warsztatów dla nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozwijania umiejętności (metapoznawczego) uczenia się jest:

Integralną częścią moich autorskich warsztatów dla nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności uczenia (się) są:

Pracownia Ćwiczeń

Karty Kompetencji

Karty Strategie Uczenia Się

WYKORZYSTAJ MODEL UCZENIA SIĘ METAPOZNAWCZEGO

ZOSTAŃ STRATEGICZNYM NAUCZYCIELEM I WSPIERAJ UCZNIA W ODKRYWANIU JEGO WŁASNYCH STRATEGII UCZENIA SIĘ.

Jedyne centrum szkoleń dla nauczycieli w kraju, z siedzibą w Łodzi, w którym prowadzę tak systemowe wsparcie w zakresie kształcenia kluczowej kompetencji - osobistej, społecznej i umiejętności uczenia się. Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty i wpis do ewidencji NPDN-41/2020 uzyskałam w styczniu 2020 roku.

Wierzę, że każdy nauczyciel potrafi być taki jak uczeń, którego chciałby uczyć. Otwarty, empatyczny, wiarygodny, zaangażowany, odpowiedzialny i z humorem.