Designed and built with care, filled with creative elements

Top

KARTY ODPORNOŚCI

Happy Me™️

21 kart z inspiracjami do zwiększania odporności psychicznej i wzmacniania sił duchowych

Czym są karty odporności?

To autorskie narzędzie rozwojowe stworzone z myślą o wsparciu rodziców i opiekunów w budowaniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Karty są zbiorem cech dziecka odpornego psychicznie i postaw rodzicielskich, rozwijających tę kompetencję u dzieci. 

karty odporności
karty odporności
karty odporności

Dla kogo są Karty Odporności?

Dla rodziców, którzy w trosce o zdrowie psychiczne dzieci, pracują nad swoimi umiejętnościami wychowawczymi.

Stanowią także doskonałą pomoc dla specjalistów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, do pracy rozwojowej z dziećmi i rodzinami.

Ilość

21 sztuk z cechami i wskaźnikami

Jakość

wymiar 100x140mm, papier 350 g

Opakowanie

Teczka z gumką

Dodatki

Instrukcja pdf

ZALETY KART ODPORNOŚCI HAPPY ME™️

Prezentowana talia składa się z 21 kart opartych na badaniach nad odpornością psychiczną dziecka. Znajdziesz tu: 3 źródła odporności, 18 cech charakteryzujących odporność psychiczną i 72 wskaźniki rozwijania tej kompetencji u dzieci.

Praca z kartami daje rodzicom/opiekunom/specjalistom szereg korzyści:

Karty odporności

Promują umiejętności wychowawcze

i jednocześnie są wskazówkami co do praktycznego kształtowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży,

Karty odporności

Wywołują autorefleksję

i pomagają usystematyzować wiedzę i własne doświadczenia w budowaniu odporności u swoich dzieci.

Karty odporności

Angażują

do nazywania potrzeb dziecka i rodzica oraz do szukania silnych stron charakteru u dzieci.

Karty odporności

Rozwijają świadomość

języka rezyliencji, dzięki któremu można identyfikować siły i opisywać odporność.

karty odporności psychicznej
karty odporności psychicznej
karty odporności psychicznej
karty odporności

KARTY ODPORNOŚCI HAPPY ME™️

Karty są efektem pracy specjalistek – brainolożek, które wykorzystały wiedzę z obszaru badań nad odpornością psychiczną.

Karty doskonale zniosły próby testowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Możesz wykorzystać je do pracy z grupą rodziców i opiekunów, do wdrożenia działań rozwojowych, wzmacniających ich umiejętności wychowawcze.

OPINIE

Karty poszerzają obszar odporności psychicznej i są dobrym punktem wyjścia do psychoedukacji rodziców. Pomagają rodzicom zrozumieć w jaki sposób mogą kształtować odporność psychiczną dziecka.

Psycholożka - Paulina z Łodzi

OPINIE

Karty Odporności są doskonałym narzędziem do pracy z rodzicami podczas różnego rodzaju spotkań. Mogą być pomocne podczas rozmów indywidualnych, grupowych warsztatów i spotkań na wywiadówkach. Dla rodziców stanowią kompendium wiedzy na temat budowania odporności psychicznej swoich dzieci. Skłaniają do refleksji nad swoją rolą rodzica i do odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje rozwijać, aby przygotować dziecko do radzenia sobie ze współczesnością? Autorki zadbały również o piękną kolorystykę kart oraz przejrzystą i estetyczną szatę graficzną.

Psycholożka - Aleksandra

OPINIE

Karty Odporności to szansa na zdrową i piękną roślinkę, jaką może być nasze dziecko. Bez agresji, nieinwazyjnie prowadzi rodzica krok po kroku po trudnej drodze "uprawy" i pielęgnacji tego co mają najcenniejsze - swojego dziecka. Pokazują, że w rodzicielstwie nie chodzi o to, żeby "mieć dziecko", posiadać je i chełpić się tym. Karty Odporności jasno wskazują na rolę rodzica jako mądrego ogrodnika wspierającego swoją roślinkę na trudnej drodze rozwoju i ostatecznie dojrzałości.

Psycholożka z Łomży

HAPPY ME™️

są propozycją prostego i przyjaznego programu rozwijania odporności psychicznej. Uświadamiają nam, że zwiększanie sił wewnętrznych jest jednym ze sposobów ochrony przed stresem i radzenia sobie ze współczesnością.