Designed and built with care, filled with creative elements

NAUCZYĆ DZIECKO, JAK SIĘ UCZYĆ
Week 1
Design Research
4 videos, 1 reading
Video: The Interaction Design Specialization
20 m
Video: Introducing Elizabeth Gerber
40 m
Video: Who, What, Where, When and How People Work
35 m
Video: Michael Chapman of IDEO on Interviewing
20 m
Reading: Slides
30 m
Graded: Final Quiz: Design Research
5 Questions
Week 2
Ideation
2 videos
Video: The Interaction Design Specialization
20 m
Video: Introducing Elizabeth Gerber
40 m
Graded: Cumulative Quiz
4 Questions
Top

NAUCZYĆ DZIECKO, JAK SIĘ UCZYĆ

  /  NAUCZYĆ DZIECKO, JAK SIĘ UCZYĆ

NAUCZYĆ DZIECKO, JAK SIĘ UCZYĆ

1980zł
a

About this course

Cel

Zajęcia poruszają tematykę inteligencji emocjonalnej i budowania satysfakcjonujących relacji. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w relacjach z innymi, zaś dobra atmosfera przekłada się na rezultaty osiągane przez uczniów i nauczycieli.

Korzyści:

Nauczyciele lepiej zarządzający swoimi emocjami i potrafiący tworzyć bogatsze relacje lepiej radzą sobie w pracy zawodowej. Dzięki temu poprawia się atmosfera w gronie nauczycielskim oraz charakter zajęć. Samoświadomość w tym obszarze wpływa również pozytywnie na życie prywatne.

Program:

• Zdefiniowanie pojęć: uczucia, emocje, relacje
• Przyjrzenie się poziomowi własnej świadomości emocjonalnej
• Zrozumienie roli emocji w naszym życiu
• Ćwiczenia na budowanie relacji
• Emocje w pracy z dzieckiem
• Budowanie relacji pedagogicznej a sukces kształcenia